سینی ممتاز رستوران کافه نیاوران

سینی ممتاز رستوران کافه نیاوران
05 شهریور 1402

سینی ممتاز رستوران کافه نیاوران

یه سینی ازکباب های خاص و خوشمزه در رستوران کافه نیاوران که برای تعداد نفرات 6 تا 7 نفر خیلی اقتصادی و به صرفه است 

1سیخ شیشلیک مخصوص نیاوران
1سیخ کباب برگ
1سیخ جوجه کباب بااستخوان
1سیح جوجه کباب فسنجانی
2سیخ کباب لقمه

سبد خرید بستن