شیشلیک رستوران نیاوران

شیشلیک رستوران نیاوران
05 شهریور 1402

شیشلیک رستوران نیاوران

شیشلیک کباب  محبوب شاندیز مشهد است . که به همین دلیلی به شیشلیک شاندیز مشهور شده. ودارای طرفداران زیادی در بین کباب خور ها می باشد.
دربین مشتریان  رستوران نیاوران نیز به همین دلیلی دارای محبوبیت می باشد.
برای آماده سازی این کباب محبوب باید ابتدا راسته با دنده گوسفندی رو با نمک و فلفل و پیاز طعم دار کرد. و به مدت 7 روز در سرد خانه  قرار داد .
بعد 7 روز اماده مصرف می باشد .

سبد خرید بستن