سینی رویال نیاوران

(مناسب برای 7تا8نفر)
1پرس خوراک ماهیچه
1سیخ شیشلیک مخصوص نیاوران
1سیخ کباب برگ
1سیخ جوجه کباب بااستخوان
1سیخ جوجه کباب فسنجانی
2سیخ کباب لقمه
(

)

2570 تومان

خارج شیفت
سبد خرید بستن